çalıştı 1
The effect of different heavy overhang on structural performance in reinforced concrete structures.

The effect of different heavy overhang on structural performance in reinforced concrete structures.

8724233
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
The effect of different heavy overhang on structural performance in reinforced concrete structures.
IŞIK ERCAN, AKAT FIRAT
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
İngilizce
3
2023
2147-3129
Basılı+Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği
7574587
2023-12-29 10:05:02
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlisfen/issue/76292/1232889