Generation Z Young Consumers’ Sustainable Purchasing Behaviors and Intent to Purchase Recyclable Products: A Comprehensive Study in Turkey using SEM

8719139
Uluslararası
Hakemli
Art Index (Art Research Database, EBSCO)
Generation Z Young Consumers’ Sustainable Purchasing Behaviors and Intent to Purchase Recyclable Products: A Comprehensive Study in Turkey using SEM
ARMUTCU BARIŞ, TAN MUHAMMED FURKAN
Luminous Insights LLC
İngilizce
4
2023
1
1
6
6
2766-0117
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Sürdürülebilir Pazarlama,Geri Dönüştürülebilir Ürün,Satın Alma Davranışı,Z Kuşağı,Türkiye
7568243
2023-12-28 11:12:37
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.51300/brp-2023-72