çalıştı 1
Bitlis Eren Üniversitesi Personelinin Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Bilgi Düzeyleri

Bitlis Eren Üniversitesi Personelinin Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Bilgi Düzeyleri

8709854
Uluslararası
Hakemli
EBSCOhost, Crossref, INDEX COPERNICUS
Bitlis Eren Üniversitesi Personelinin Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Bilgi Düzeyleri
YASAN GÜNEŞ NUBAR, AKSOY KENDİLCİ ESMA, KENDİLCİ KENAN, ALTAY Sare
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Türkçe
9
2023
12
3
1288
1300
2146-9954
Elektronik
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Beslenme ve Diyetetik
7556937
2024-01-10 15:38:55
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2682999