çalıştı 1
Selecting the ideal sustainable green strategy for logistics companies using a T-spherical fuzzy-based methodology

Selecting the ideal sustainable green strategy for logistics companies using a T-spherical fuzzy-based methodology

8702682
Uluslararası
Hakemli
SCI-Expanded
Selecting the ideal sustainable green strategy for logistics companies using a T-spherical fuzzy-based methodology
AYTEKİN AHMET, KORUCUK SELÇUK, BAYAZİT BEDİRHANOĞLU ŞULE, SIMIC VLADIMIR
Engineering Applications of Artificial Intelligence
İngilizce
12
2024
127
107347
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Çok Kıstaslı Karar Verme
7547957
2024-04-02 00:34:19
Özgün Makale
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0952197623015312?casa_token=gnT6IAPiq6EAAAAA:JPtfGW_h_YLKmMeTQpz8asWgtxtmm2hf6S2LRW8vWiD8Ffh2xA5olgS--d5MIhZz9mj0viyG