Book Review John Tomlinson, Cultural Imperialism, (E. Zeybekoğlu, Trans.) Istanbul: Ayrıntı Publications, 2nd Edition, 289 p.

8689468
Ulusal
Hakemli
Asos Index, Index Copernicus, AcarIndex,MLA International Bibliography, ERIH PLUS
Book Review John Tomlinson, Cultural Imperialism, (E. Zeybekoğlu, Trans.) Istanbul: Ayrıntı Publications, 2nd Edition, 289 p.
KOCA PEKER ŞEYDA NUR
Faculty of Letters, Ege University
Türkçe
1
2023
46
1300-5642
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji
7531489
2023-12-19 14:16:08
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.59572/sosder.1319064