çalıştı 1
Müzik Üzerinden Bir Doğu-Batı Okuması: Sinekli Bakkal Romanı

Müzik Üzerinden Bir Doğu-Batı Okuması: Sinekli Bakkal Romanı

8655401
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Müzik Üzerinden Bir Doğu-Batı Okuması: Sinekli Bakkal Romanı
ŞENGÜL MEHMET BAKIR
Edebi Eleştiri Dergisi
Türkçe
10
2023
7
2
293
307
2602-4616
Elektronik
Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
7489376
2023-12-28 13:58:29
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/3029955