çalıştı 1
2000-2001-2008 KRİZLERİ İLE PANDEMİ SÜRECİNDEKİ EKONOMİK VERİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

2000-2001-2008 KRİZLERİ İLE PANDEMİ SÜRECİNDEKİ EKONOMİK VERİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

8624772
Uluslararası
Hakemli
Index Copernicus, Global Impact Factor
2000-2001-2008 KRİZLERİ İLE PANDEMİ SÜRECİNDEKİ EKONOMİK VERİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
TAŞTEMEL GAMZE
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
Türkçe
12
2022
17
2
27
45
1306-8946
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans
7452625
2024-01-12 19:11:25
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2599652