çalıştı 1
Potlaç Tüketimi ve Güncel Sanat Örnekleri

Potlaç Tüketimi ve Güncel Sanat Örnekleri

8623894
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Potlaç Tüketimi ve Güncel Sanat Örnekleri
ALKAN AYLİN
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
5
2023
33
2147-6152
Elektronik
Güzel Sanatlar Temel Alanı>Plastik Sanatlar
7451507
2023-12-05 12:00:43
Araştırma Notu
https://dergipark.org.tr/tr/pub/igdirsosbilder