çalıştı 1
Sporcuların Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanımları ve Kullanım Algılarının İncelenmesi

Sporcuların Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanımları ve Kullanım Algılarının İncelenmesi

8615490
Uluslararası
Hakemli
Diğer Alan endeksleri
Sporcuların Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanımları ve Kullanım Algılarının İncelenmesi
KATIRCI HAKAN, YÜCE ARİF, AYDOĞDU VOLKAN
GSI Journals Serie B: Advancements in Business and Economics
Türkçe
10
2023
6
1
19
29
2651-2580
Elektronik
Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Yönetimi>Spor Yönetimi ve Politikası>Spor Pazarlaması
7440940
2024-01-05 21:49:34
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/pub/abe/issue/80788/1165227