çalıştı 1
Tutmacı’nın Gül ü Hüsrev Adlı Mesnevisinde Türkçe Organ Adları ile Kurulmuş Deyimler

Tutmacı’nın Gül ü Hüsrev Adlı Mesnevisinde Türkçe Organ Adları ile Kurulmuş Deyimler

8613453
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Tutmacı’nın Gül ü Hüsrev Adlı Mesnevisinde Türkçe Organ Adları ile Kurulmuş Deyimler
PARLAKPINAR MURAT
Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online)
Türkçe
6
2023
11
174
206
2687-5675
Elektronik
Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)>Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)>Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)>Deyim, somatik deyim, Tutmacı, Gül ü Hüsrev
7438290
2023-10-30 12:24:03
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3068478