çalıştı 1
Kavram ve Örneklerle Turizm Politikaları ve Planlaması

Kavram ve Örneklerle Turizm Politikaları ve Planlaması

8606994
Ulusal
Hakemli
Türkiye Turizm Dizini
Kavram ve Örneklerle Turizm Politikaları ve Planlaması
AĞBAY NURULLAH CİHAN
Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi
Türkçe
10
2023
4
98
100
2757-8429
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Turizm Planlaması
7430683
2023-10-30 19:05:00
Kitap Kritiği
https://dergipark.org.tr/tr/pub/atadergi/issue/80632/1370877