çalıştı 1
Facial Expression Recognition Techniques and Comparative Analysis Using Classification Algorithms

Facial Expression Recognition Techniques and Comparative Analysis Using Classification Algorithms

8598709
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Facial Expression Recognition Techniques and Comparative Analysis Using Classification Algorithms
BALLIKAYA GAMZE, KAYA DUYGU
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
İngilizce
9
2023
12
3
596
607
2147-3129
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>Elektrik-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
7420780
2024-01-06 22:36:57
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlisfen/issue/79967