TURİZM YÜKSEKÖĞRETİMİ VEREN KURUMLARDA GÖREVLİ AKADEMİSYENLERİN PROFİLİ

8593490
Ulusal
Hakemli
Türkiye Turizm Dizini
TURİZM YÜKSEKÖĞRETİMİ VEREN KURUMLARDA GÖREVLİ AKADEMİSYENLERİN PROFİLİ
TEMİZKAN RAHMAN, BEHREMEN CESİM
Journal of Recreation and Tourism Research
Türkçe
3
2017
4
1
1
12
2148-5321
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Turizm İşletmeciliği>Turizm Planlaması
7414294
2023-10-27 16:45:23
Özgün Makale
file:///C:/Users/Win10/Desktop/DO%C3%87ENTL%C4%B0K%20DOSYASI/MAKALELER/DOKTORA%20%C3%96NCES%C4%B0/TUR%C4%B0ZM%20AKADEM%C4%B0SYENLER%C4%B0/TUR%C4%B0ZM%20Y%C3%9CKSEK%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%C4%B0%20VEREN%20KURUMLARDA%20G%C3%96REVL%C4%B0%20AKADEM%C4%B0SYENLER%C4%B0N%20PROF%C4%B0L%C4%B0.pdf