8587650
Uluslararası
Özet bildiri
Farklı Kent Dokularının Kış Aylarında Biyoklimatik Konfor Alanlarına Etkisi: Nevşehir Merkez Örneği
Şimşek Berke, ADIGÜZEL FATİH
2. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi
Türkçe
Yayımlanmış
03.10.2021
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Beşeri ve İktisadi Coğrafya>Coğrafi Bilgi Sistemleri>Çevresel Etki Değerlendirmesi
Sözlü Sunum
19.06.2021
17.06.2021