8574812
Ulusal
Özet bildiri
Kentsel Direnç İçin Doğa Temelli Bir Çözüm Önerisi: Geleneksel Çatı Bahçeleri
BOZDOĞAN SERT ELİF, ÇETİN MEHMET, ADIGÜZEL FATİH, KAYA EFDAL, GÜNGÖR ŞENAY
6. ULUSAL YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU ''DİRENÇLİ KENTLER''
Türkçe
Yayımlanmış
02.01.2022
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Beşeri ve İktisadi Coğrafya>Coğrafi Bilgi Sistemleri>Çevresel Etki Değerlendirmesi
Sözlü Sunum
27.10.2021
25.10.2021