çalıştı 1
Bilgi Objesinin Estetik Objeye Dönüşümü Bağlamında Katsushika Hokusai Ukiyo-e'lerinde Fuji Dağı

Bilgi Objesinin Estetik Objeye Dönüşümü Bağlamında Katsushika Hokusai Ukiyo-e'lerinde Fuji Dağı

8573320
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Bilgi Objesinin Estetik Objeye Dönüşümü Bağlamında Katsushika Hokusai Ukiyo-e'lerinde Fuji Dağı
KARAKUŞ GÜLAY
Yedi
Türkçe
1
2024
31
1
12
1307-9840
Elektronik
Güzel Sanatlar Temel Alanı>Plastik Sanatlar>Baskı Resim>Resim>Disiplinler Arası Sanat
7389568
2024-01-08 20:44:05
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/yedi/issue/79381/1169412