Millet Bahçelerinin Engelli Ulaşılabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme: Diyarbakır Bağlar Millet Bahçesi

8557786
Uluslararası
Hakemli
Index Copernicus, Directory of Research Journals Indexing DRJI, Eurasian Scientific Journal Index ESJI
Millet Bahçelerinin Engelli Ulaşılabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme: Diyarbakır Bağlar Millet Bahçesi
BİÇEN ARYA
International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)
Türkçe
1
2023
10
100
2614
2628
2459-1149
Elektronik
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı>Mimarlık>Mimari Tasarım
7370879
2023-12-21 15:01:42
Özgün Makale
https://jshsr.org/index.php/pub/article/view/2390/2333