8538046
Uluslararası
Tam metin bildiri
BİTLİS YEŞİL ALAN GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE İKLİM DEĞİŞİMİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
BİÇEN VEDA SEVEN, ARKAN ENES, AVŞAR EDİP, ÖZLÜK MUHAMMED HAMİDULLAH
2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi
Türkçe
Yayımlanmış
28.12.2019
Basılı+Elektronik
http://teskongre.org/fm2019/index.php/bildiri-kitapcigi/
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı>Mimarlık>Mimari Tasarım
Sözlü Sunum
07.11.2019