Proje Tercihli Özel Fon Havuzuna Dair Bazı Fıkhi Mülahazalar

8536095
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Proje Tercihli Özel Fon Havuzuna Dair Bazı Fıkhi Mülahazalar
AKYÜZ YUNUS, KALKAN CEMAL
Afyon Kocatepe University
Türkçe
9
2023
Afyon Kocatepe University
Basılı+Elektronik
İlahiyat Temel Alanı>İslam Hukuku>Katılım Finansı, Proje Tercihli Fon Hesabı, Katılma Hesabı, İslam Hukuku, Vekalet, Mudarabe, Kar Payı.
7344539
2023-10-16 11:46:45
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.52637/kiid.1323061