Tarihi Köprüde Yakın Çevre Sorunları: Diyarbakır Silvan (On Gözlü Köprü) Köprüsü

8520810
Uluslararası
Hakemli
Index Copernicus, Directory of Research Journals Indexing DRJI, Eurasian Scientific Journal Index ESJI
Tarihi Köprüde Yakın Çevre Sorunları: Diyarbakır Silvan (On Gözlü Köprü) Köprüsü
BİÇEN ARYA
Uluslararası Akademik Birikim Dergisi
Türkçe
10
2023
6
152
167
2757-6469
Elektronik
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı>Mimarlık>Mimari Tasarım
7326412
2023-12-21 15:01:49
Özgün Makale
https://akademikbirikimdergisi.com/index.php/uabd/article/view/153/124