Otel Web Sitelerinin İncelenmesi: Van Örneği

8489482
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Otel Web Sitelerinin İncelenmesi: Van Örneği
AĞBAY NURULLAH CİHAN
Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel
Türkçe
9
2023
6
3
919
932
2619-9548
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Turizm Pazarlaması>Otel İşletmeciliği>Web Sitesi, Nitel Araştırma, İçerik Analizi, Oteller, Van
7288184
2024-01-07 16:16:46
Özgün Makale
https://www.joghat.org/uploads/2023-vol-6-issue-3-full-text-311.pdf