çalıştı 1
Ahlat 1071 Malazgirt Zaferi Kutlamalarının Etkinlik Turizmi Perspektifinden Değerlendirilmesi

Ahlat 1071 Malazgirt Zaferi Kutlamalarının Etkinlik Turizmi Perspektifinden Değerlendirilmesi

8488732
Ulusal
Hakemli
SOBIAD
Ahlat 1071 Malazgirt Zaferi Kutlamalarının Etkinlik Turizmi Perspektifinden Değerlendirilmesi
AĞBAY NURULLAH CİHAN
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
Türkçe
10
2023
12
12
1513
1523
2147-5237
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Sürdürülebilir Turizm>Etkinlik Turizmi, Festival Turizmi, 1071 Malazgirt Zaferi,Ahlat
7287283
2024-01-11 17:58:37
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/79947/1358608