Determination of resistance against the transmission of charged particles of Rhenium-Boron (Re-B) based alloys

8471420
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Determination of resistance against the transmission of charged particles of Rhenium-Boron (Re-B) based alloys
AYGÜN MURAT
Bitlis Eren Universitesi Fen Bilimleri Dergisi
İngilizce
3
2023
12
2147-3129
Basılı+Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik
7265891
2024-01-09 16:37:14
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.17798/bitlisfen.1191373