Değerli Konut Vergisinin Güncel Veriler Işığında Değerlendirilmesi

8445694
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Değerli Konut Vergisinin Güncel Veriler Işığında Değerlendirilmesi
BAYRAM ZEYNEP
Vergi Dünyası
Türkçe
7
2023
42
62
69
1300-851X
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye>Mali Hukuk>Mali İktisat>Maliye Politikaları>Değerli Konut Vergisi, Servet Üzerinden Alınan Vergiler
7233752
2023-09-03 16:42:18
Özgün Makale