Kamusal Alanların İdeolojik Kurgusu: Bir Eleştirel Toponimi Denemesi

8442073
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Kamusal Alanların İdeolojik Kurgusu: Bir Eleştirel Toponimi Denemesi
BOZDOĞAN SELİM, BENEK SEDAT
Cografi Bilimler Dergisi
Türkçe
10
2022
20
2
550
579
1303-5851
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyaset Sosyolojisi
7229321
2024-03-07 18:05:42
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.33688/aucbd.1137487