çalıştı 1
Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeği: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Validasyon Çalışması

Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeği: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Validasyon Çalışması

8429506
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeği: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Validasyon Çalışması
ÖKTEN MEHMET SALİH
Mavi Atlas
Türkçe
8
2023
11
2
238
254
2148-5232
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>İletişim Sosyoloji
7213727
2023-10-29 00:43:09
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumusmaviatlas/issue/80679/1325896