çalıştı 1
Hayat Bilgisi Dersinde Çocuk Hakları: Bir İhtiyaç Analizi Çalışması

Hayat Bilgisi Dersinde Çocuk Hakları: Bir İhtiyaç Analizi Çalışması

8383130
Uluslararası
Hakemli
Index Copernicus
Hayat Bilgisi Dersinde Çocuk Hakları: Bir İhtiyaç Analizi Çalışması
TUNÇ ESRA NUR, PAMUK İREM
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
6
2023
12
1
50
63
2147-5962
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Çocuk Gelişimi>Çocuk Gelişimi Eğitimi
7155063
2023-12-19 22:13:18
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/78587/1228213