çalıştı 1
Taraftar Marşlarının Semiyotik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi: Trabzonspor Futbol Kulübü Örneği

Taraftar Marşlarının Semiyotik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi: Trabzonspor Futbol Kulübü Örneği

8379288
Uluslararası
Hakemli
Indec Copernikos
Taraftar Marşlarının Semiyotik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi: Trabzonspor Futbol Kulübü Örneği
AYDOĞDU VOLKAN
International Anatolian Journal of Social Sciences
Türkçe
6
2023
7
2
340
348
2619-9475
Elektronik
Spor Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı
7150219
2024-01-05 21:51:09
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/pub/ulasbid/issue/76634/1275920