çalıştı 1
Dijitalleşen Spor Medyası: İzleyici Kanaatlerinin İncelenmesi

Dijitalleşen Spor Medyası: İzleyici Kanaatlerinin İncelenmesi

8379280
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Dijitalleşen Spor Medyası: İzleyici Kanaatlerinin İncelenmesi
AYDOĞDU VOLKAN
Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Türkçe
6
2023
13
3
848
855
2146-5193
Elektronik
Spor Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı
7150212
2024-01-05 21:51:17
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/3078981