Examining the critical success factors related to enterprise resource planning: a case study in Ordu province

8378934
Uluslararası
Hakemli
CrossRef, Dimensions, Lens
Examining the critical success factors related to enterprise resource planning: a case study in Ordu province
KORUCUK SELÇUK, Demir Ezgi, Oluch Basil, BAYAZİT BEDİRHANOĞLU ŞULE, KARAMAŞA ÇAĞLAR
Decision Making and Analysis
İngilizce
6
2023
1
1
1
13
3005-3145
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Çok Kıstaslı Karar Verme
7149779
2024-03-07 22:14:53
Özgün Makale
https://ojs.luminescience.cn/DMA/article/view/157