8356557
Uluslararası
Özet bildiri
Bitlis ve Muş Yöresi Kirkitli Dokumaları Arasındaki Benzerlikler ve Karşılaştırmalar
AZİZİ ŞÜKRÜ
Cumhuriyetin 100. Yılında Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu
Türkçe
Kabul Edildi
05.05.2023
Elektronik
https://www.beu.edu.tr/Haberler/uluslararasi-tarih-kultur-dil-ve-sanat-baglaminda-bitlis-sempozyumu-acilis-oturumu-ile-basladi
Güzel Sanatlar Temel Alanı>Geleneksel Türk Sanatları>Halı-Kilim ve Dokuma>Bitlis,Muş
Sözlü Sunum
05.05.2023
03.05.2023