Değerli Konut Vergisinin Vergi İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

8338943
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
Değerli Konut Vergisinin Vergi İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi
BAYRAM ZEYNEP
Vergi Pusulası
Türkçe
7
2022
1
1
27
41
0000-0002-5447-5808
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye>Kamu Maliyesi>Değerli Konut Vergisi, Emlak Vergisi,Servet Vergisi, Vergilemede Adalet İlkesi, Vergilemede Genellik İlkesi
7098781
2023-05-11 23:48:41
Özgün Makale