TBL-MAC: A New Media Access Control Protocol Design for Linear Wireless Sensor Networks

8327141
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
TBL-MAC: A New Media Access Control Protocol Design for Linear Wireless Sensor Networks
ÇIBUK MUSA, ARI DAVUT, AĞGÜN FİKRİ, BUDAK ÜMİT
Uluslararasi Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi
Türkçe
7
2022
14
2
561
580
1308-5514
Basılı+Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Bilgisayar ve İletişim Ağları>Bilgisayar Sistem Yapısı ve Donanımı>KAA, DKAA, OEK Protokolü, Doğrusal Topoloji, Negatif Adresleme
7083340
2023-04-27 08:52:26
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.29137/umagd.1062421