The Views Of John Burton On The Qur’ānic History In The Context Of His Work The Collection Of The Qur’ān

8311381
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
The Views Of John Burton On The Qur’ānic History In The Context Of His Work The Collection Of The Qur’ān
METE ŞEYMA, SAYLAN NESRİŞAH
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe
1
2023
1304-639X
Basılı
İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat
7062718
2023-04-08 13:47:44
Özgün Makale