8308585
Uluslararası
Tam metin bildiri
COVID – 19 Sürecinde Öz Yeterliğin İncelenmesi
KABASAKAL HATİCE ZEKAVET, AKYOL MUHAMMED EMİR
6th ASIA PACIFIC International Modern Sciences Congress
Türkçe
Yayımlanmış
31.12.2021
Basılı+Elektronik
https://www.iksadasia.org/_files/ugd/614b1f_2f68daa4528f4d06b244e9208a90f063.pdf
Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sözlü Sunum
15.12.2021