çalıştı 1
Çözüm Odaklı Kariyer Psikolojik Danışma Yaklaşımının Türk Kültürüne Uygulanabilirliği

Çözüm Odaklı Kariyer Psikolojik Danışma Yaklaşımının Türk Kültürüne Uygulanabilirliği

8308002
Uluslararası
Hakemli
Index Copernicus
Çözüm Odaklı Kariyer Psikolojik Danışma Yaklaşımının Türk Kültürüne Uygulanabilirliği
AKYOL Muhammed Emir
Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
1
2023
5
1
15
21
2667-5471
Elektronik
Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık>Kariyer Danışmanlığı
7058273
2024-04-01 21:11:58
Derleme Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluakademi/issue/76207/1266816