çalıştı 1
Pandemi Döneminde Toplumsal Farkındalık Oluşturmaya Yönelik Hazırlanan Logoların Göstergebilimsel Analizi

Pandemi Döneminde Toplumsal Farkındalık Oluşturmaya Yönelik Hazırlanan Logoların Göstergebilimsel Analizi

8304518
Uluslararası
Hakemli
İzmir Akademi Derneği, Türkiye Ölçme Araçları Dizini, SOBIAD, AJINDEX, İdealOnline, Acarindex, Google Scholar, Sherpa Romeo
Pandemi Döneminde Toplumsal Farkındalık Oluşturmaya Yönelik Hazırlanan Logoların Göstergebilimsel Analizi
AYPEK ARSLAN ASUMAN, BAL GAMZE
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal araştırmalar Dergisi
Türkçe
1
2021
2147-0928
Basılı+Elektronik
Temel Alan>
7053648
2023-04-03 12:02:28
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/68043/1054319