çalıştı 1
Russia-Ukraine Conflict: A Text Mining Approach through Twitter

Russia-Ukraine Conflict: A Text Mining Approach through Twitter

8279000
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Russia-Ukraine Conflict: A Text Mining Approach through Twitter
ELİGÜZEL İBRAHİM MİRAÇ
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
İngilizce
3
2023
12
1
272
291
2147-3188
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>Endüstri Mühendisliği
7022413
2024-01-07 10:49:35
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2900929