çalıştı 1
Öğretmenlerin Eğitimde Dijitalleşme Eğilimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Öğretmenlerin Eğitimde Dijitalleşme Eğilimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

8242692
Uluslararası
Hakemli
ESJI, SOBİAD
Öğretmenlerin Eğitimde Dijitalleşme Eğilimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
KORKUTAN MÜMTAZ, EFŞİN Rıdvan, AYAZ Evrim, YURDAY Erhan
International SOCIAL SCIENCES STUDIES Journal
Türkçe
1
2023
9
107
4961
4968
2587-1587
Elektronik
Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri
6978139
2023-12-28 00:15:01
Özgün Makale
https://sssjournal.com/?mod=tammetin&makaleadi=&key=67546