Bürokrasi-Siyaset İlişkisi Bağlamında Başkanlık ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemlerinin İncelenmesi

8193997
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Bürokrasi-Siyaset İlişkisi Bağlamında Başkanlık ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemlerinin İncelenmesi
AKÇAKAYA MURAT, İLHAN KÜBRA
Gazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi
Türkçe
12
2021
23
3
2667-405X
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
6917991
2024-01-04 01:36:49
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.26745/ahbvuibfd.996578