Academic Study Trends in Engineering and Basic Science

8181581
Uluslararası
Hakemli
Endekste taranmıyor
Academic Study Trends in Engineering and Basic Science
YAYLAK MUHAMMED MUSTAFA, KAYNAKLI METİN, CEYLAN HÜSEYİN, CENGİZ MEHMET SAİT, AYBAY ERDEM
IOSR Journal of Electrical and Electronics Engineering
İngilizce
12
2017
2278-1676
Basılı
Mühendislik Temel Alanı>Elektrik-Elektronik Mühendisliği>Aydınlatma
6902453
2023-03-16 01:29:38
Özgün Makale