çalıştı 1
1921-1950 Yıllarında Türkiye-Suriye İlişkilerinde Emlak-ı Metruke Sorunu

1921-1950 Yıllarında Türkiye-Suriye İlişkilerinde Emlak-ı Metruke Sorunu

8163162
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
1921-1950 Yıllarında Türkiye-Suriye İlişkilerinde Emlak-ı Metruke Sorunu
ÇOBAN KARABULUT PAKİZE
Gazi Akademik Bakış
Türkçe
12
2022
16
31
81
102
1309-5137
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
6879418
2023-01-12 13:32:20
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/gav