Role of Instagram Addiction on Academic Performance among Turkish University Students: Mediating Effect of Procrastination

8160962
Uluslararası
Hakemli
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Role of Instagram Addiction on Academic Performance among Turkish University Students: Mediating Effect of Procrastination
BEYHAN HİDAYET, PEKPAZAR AYCAN, KAYA GİZEM, ARI EMRE, AYDIN UMUT
Computers and Education Open
Türkçe
12
2021
2
2666-5573
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Ekonometri>Panel Veri Ekonometrisi
6876499
2024-01-08 16:24:55
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.1016/j.caeo.2021.100049