Tıbbi Önemi Olan Hyoscyamus niger L.: Fenolik Madde İçeriği ve in vitro Antiproliferatif Aktiviteleri

8152875
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Tıbbi Önemi Olan Hyoscyamus niger L.: Fenolik Madde İçeriği ve in vitro Antiproliferatif Aktiviteleri
ALAN YUSUF, KÜRŞAT MURAT
Bitlis Eren Universitesi Fen Bilimleri Dergisi
Türkçe
3
2022
2147-3129
Basılı+Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Biyoloji
6866821
2023-01-10 15:32:06
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.17798/bitlisfen.1016122