Schiff base containing fluorouracil and its M(II) complexes: Synthesis, characterization, cytotoxic and antioxidant activities

8152097
Uluslararası
Hakemli
SCI-Expanded
Schiff base containing fluorouracil and its M(II) complexes: Synthesis, characterization, cytotoxic and antioxidant activities
SAVCI AHMET, TURAN ÖZEK NEVİN, BULDURUN KENAN, ALKIŞ MEHMET EŞREF, ALAN YUSUF
Elsevier BV
Türkçe
9
2022
143
2022
1387-7003
Basılı+Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Kimya
6865830
2023-01-10 14:52:09
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.1016/j.inoche.2022.109780