çalıştı 1
Measurement of Indoor Seasonal and Regional Radon (222Rn) Gas Activity in Çanakkale (Turkey)

Measurement of Indoor Seasonal and Regional Radon (222Rn) Gas Activity in Çanakkale (Turkey)

8097363
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Measurement of Indoor Seasonal and Regional Radon (222Rn) Gas Activity in Çanakkale (Turkey)
BÜYÜKSARAÇ AYDIN, KULUÖZTÜRK MUHAMMED FATİH
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Türkçe
9
2022
11
3
911
921
2147-3129
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik>Nükleer Fizik
6798113
2023-10-25 19:02:20
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlisfen/issue/72854/1140727