8078230
Uluslararası
Özet bildiri
VERGİ UYUMU ÇALIŞMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
ALMA SAVAŞ DİLEK, ALMA MELEK NUR
EGE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
Türkçe
Yayımlanmış
20.09.2022
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Maliye Politikası
Sözlü Sunum
10.09.2022