Landslide Susceptibility Mapping in Bitlis Province using GIS-based AHP method

8044416
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Landslide Susceptibility Mapping in Bitlis Province using GIS-based AHP method
AYDIN MEHMET CİHAN, SEVGİ BİRİNCİOĞLU Elif, BÜYÜKSARAÇ AYDIN
Turkish Journal of Remote Sensing and GIS
İngilizce
9
2022
3
2
160
171
2717-7165
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Hidromekanik>Su Kaynakları ve Su Yapıları>Hidroloji
6732682
2023-01-02 16:50:45
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.48123/rsgis.1119723