çalıştı 1
Risk Assessment of Rockfall using GIS-Based Analytical Hierarchy Process: A Case Study of Bitlis Province

Risk Assessment of Rockfall using GIS-Based Analytical Hierarchy Process: A Case Study of Bitlis Province

8043859
Uluslararası
Hakemli
Art Index (Art Research Database, EBSCO)
Risk Assessment of Rockfall using GIS-Based Analytical Hierarchy Process: A Case Study of Bitlis Province
AYDIN MEHMET CİHAN, SEVGİ BİRİNCİOĞLU Elif, BÜYÜKSARAÇ AYDIN
Bitlis Eren University Journal of Science and Technology
İngilizce
6
2022
12
1
43
50
2146-7706
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Hidromekanik>Su Kaynakları ve Su Yapıları>Hidroloji
6731417
2023-01-02 16:08:10
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/pub/beuscitech/issue/70594/1087404