Nümerik İntegrasyon Metodu ile Singüler Pertürbe Problemlerin Nümerik Çözümü\ Approximate Solution of Singularly Perturbed Problems with Numerical Integration Method

8029831
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Nümerik İntegrasyon Metodu ile Singüler Pertürbe Problemlerin Nümerik Çözümü\ Approximate Solution of Singularly Perturbed Problems with Numerical Integration Method
ARSLAN DERYA
Van Yuzuncu Yil University
Türkçe
7
2022
27
3
612
618
1300-5413
Basılı+Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Matematik>Uygulamalı Matematik
6713324
2023-01-13 00:13:45
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.53433/yyufbed.1094184